காலந்தோறும் கவிதை

 வளரி பன்னாட்டுக் கவிஞர் பெருமன்றம்

பைந்தமிழ் இலக்கியப் பேரவை 

அறம் தமிழ்ப்பண்பாட்டு மையம் 

இணைந்து நடத்தும் 

காலந்தோறும் கவிதை ~  ~  ~

நீங்கள் தற்பொழுதுதான் கவிதை எழுத ஆரம்பித்து இருக்கிறீர்களா ? நீங்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் "நாளை காணாமல் போகிறவர்" ~ `~ ~கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்