இரண்டு இலட்சம் பரிசு
பாசிச எதிர்ப்பாளர் விருது
நட்சத்திரத்தின் பாதை
சுழலும் சொல்லரங்கம்
வைமா இலக்கிய விருது - 2023
இலக்கியப்பீடம் - மாம்பலம் சந்திரசேகர் இணைந்து நடத்தும் சிறுகதைப்போட்டி
திருப்பூர் இலக்கிய விருது
குவிகம் குறும் புதினம் போட்டி - 2024 - 2025
படைப்பிலக்கிய நூல் போட்டி
குறும்படத்திற்கான சிறுகதைப்போட்டி
உதிரிகள் சிற்றிதழ் நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி
உலகளாவிய சிறுகதைப்போட்டி