தமுஎகச கலை இலக்கிய விருதுகள் - 2023
இலக்கியச்சோலை சார்பில் பெண்மையைப் போற்றும் கவிதைப் போட்டி!
கதை எழுதும் போட்டி
கதை சொல்லல் போட்டி
பேச்சுப் போட்டி
நூல் போட்டி முடிவுகள்
கவிதைப் போட்டி
எழுத்தாளர் தனுஷ்கோடி ராமசாமி  நினைவு சிறுகதைப்போட்டி- 2024
அமரர் கௌசல்யா சந்திரமோகன் நினைவு சிறுகதைப்போட்டி
குறுநாவல் போட்டி
கவிதை உறவு இலக்கியப் பரிகள் - 2024
SAR நினைவு இலக்கிய விருது