ஒரு பக்கக் கதைகள் போட்டி

 தொடுவானம் இலக்கிய இதழ் 

காட்சியில்லா கலைக்கூடம் பதிப்பகம் 

இணைந்து நடத்தும் 

சிறுகதைப்  போட்டி (ஒரு பக்கக் கதை )கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்