உலகளாவிய மனித உரிமை மீறல்கள் சார்ந்த சிறுகதை மற்றும் கட்டுரைப் போட்டி - 2022

 குவியம், கனடா - கொலுசு, இந்தியா இதழ்கள்

இணைந்து நடத்தும்

உலகளாவிய மனித உரிமை மீறல்கள் சார்ந்த

சிறுகதை மற்றும் கட்டுரைப் போட்டி - 2022
கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்