இரா.தூண்டியாப்பிள்ளை நினைவு விருது

செங்கனி பதிப்பகம் வழங்கும்

இரா.தூண்டியாப்பிள்ளை நினைவு விருது  

இளம் படைப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக  செங்கனி பதிப்பகம் "இரா.தூண்டியாப்பிள்ளை" நினைவு விருது  படைப்பாளர்களின் முதல் கவிதைத் தொகுப்பிற்கு வழங்குகிறது.கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்