கவிராசன் இலக்கியக் கழகம் நடத்தும் விருத்தப்பா போட்டி - 2021

 கவிராசன் இலக்கியக் கழகம் நடத்தும் விருத்தப்பா போட்டி - 2021

புதுக்கோட்டை, கவிராசன் இலக்கியக் கழகத்தின்

தலைவராக இருந்த கவித்தென்றல் நா.கண்ணன்

நினைவாக நடத்தப்படும் கவிதைப் போட்டி.
கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்