உலக புத்தக நாள் கண்காட்சி நிறைவுநாள் கருத்தரங்கம்

 நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் மற்றும் தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றம் குமரி மாவட்டக் குழு இணைந்து நடத்தும்

உலக புத்தக நாள் கண்காட்சி நிறைவுநாள் கருத்தரங்கம் 

(மெய்ந்நிகர் (© ZOOM) சந்திப்பு )

நாள்: 30.04.2021 வெள்ளி மாலை 6 மணி

ZOOMID: 501502 0503 // PASSCODE: 456789கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்