தமிழ்ச் செவ்வியலுக்குப் பேரா.கு.பரமசிவம் அவர்களின் பங்களிப்பு (உரை-01)
ஜேஎன்யு தமிழ்ப்பிரிவு நிகழ்த்தும்        


தமிழ்ச் செவ்வியலுக்குப் பேரா.கு.பரமசிவம் அவர்களின் பங்களிப்பு  (உரை-01) 

பேரா.கு.பரமசிவம் அவர்களின் Effectivity and Causativity in Tamil எனும் நூலின் தமிழாக்க, அறிமுக உரைத்தொடர் நிகழ்வு

பொருண்மை : 

தமிழ் வினைச் சொற்களின் வகைப்பாடு,
இயக்குவினைத் தன்மை

தமிழாக்கமும் அறிமுகமும் :

திரு.தி.மோகன்ராஜ்
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்,
இலக்கியத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

நாள்: 12.04.2021 திங்கட்கிழமை

நேரம் :  மாலை 05.00 - 06.00

கூடுகை : கூகுள் மீட் https://meet.google.com/giv-yphd-shd

நிகழ்வில் அறிமுகம் செய்யப்படும் கட்டுரைக்கான இணைப்பு :

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்