தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் இலக்கியத் துறை

இணையவழி முன்வாய்மொழித் தேர்வுகள்


தலைப்பு : சமுதாய நோக்கில் பெண் எழுத்தாளர் சிறுகதைகள் 

ஆய்வாளர் : த.கிறிஸ்டி 

நாள் : 29.03.2021 

நேரம் : பிற்பகல்  2.30 மணி முதல் மதியம் 3.00 மணி வரை 

-----------------------------------

தலைப்பு : இனவரைவியல் நோக்கில் எட்டுத்தொகை 

ஆய்வாளர் : மா.ராகுல் காந்தி 

நாள் : 29.03.2021 

நேரம் : பிற்பகல்  3.00 மணி முதல் மதியம் 3.30 மணி வரை 

------------------------------------

 இணைப்பில் இணையக் கீழே உள்ள லிங்கினைச் சொடுக்கவும். 

 *Link :*https://meet.google.com/edy-judq-qxg

_________

இணைய இணைப்பில் இணைய அழைக்கும்

முனைவர் பெ. இளையாப் பிள்ளை 

நெறியாளர்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

இலக்கியத்துறை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 10.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்