கவிதை அனுப்புவதற்கான விதிமுறைகள்

 கொக்கரக்கோ ஏப்ரல்  மாத கவிதை இதழுக்கு  கவிதை அனுப்புவதற்கான  விதிமுறைகள் :


* 20 -25 வரிகளுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் 

வேறு தளத்தில் , அல்லது இதழில் வெளிவந்திருக்க கூடாது 

* மதம் சார்ந்து, ஜாதி சார்ந்து , பகுத்தறிவிற்கு முரணான கவிதைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது 

* Word doc இல் கவிதைகளை அனுப்பவும்(word doc அனுப்பாத கவிதைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.)

* தங்கள் பெயர் , ஊர் , ஒளிப்படம் இணைத்து அனுப்பவும்

* படைப்பு வேறு தளத்திலோ, முகநூலிலோ , வலைப்பதிவிலோ வெளிவந்திருக்க கூடாது. 


* ஆசிரியர் குழுவின் முடிவே இறுதியானது. 

* பெண்களின் கவிதைகளுக்கே முன்னுரிமை 


* அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி : kokarakoo2020@gmail.com


அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் : மார்ச் 30,  2021

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்