காக்கா முள்

  காக்கா முள் :  

காகங்கள் பெரும்பாலும் கருவேல முட்களில் கூடுகள் கட்டும்.

அக்கூடுகளில் இருந்து தவறிவிழும் முட்களுக்கு காக்கா முள் என்று பெயர்.

அந்த முட்கள் காலில் குத்தினால் வலி சற்று அதிகமாகவே இருக்கும்.


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்