முனைவர் பட்டப் பொது வாய்மொழித் தேர்வு

 சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், தமிழ் இலக்கியத்துறை.


முனைவர் பட்டப்  பொது வாய்மொழித் தேர்வு (இணைய வழி)


நாள்: 25/02/2021, வியாழக்கிழமை.


நேரம்: முற்பகல் 11 மணி.


ஆய்வுத் தலைப்பு: தனித்தமிழ் இயக்க இதழ்கள்: செயற்பாடுகள் - விளைவுகள்


இணைப்பு: Google Meet link: 

https://meet.google.com/dwz-jbzu-myb


ஆய்வாளர்:

திரு. ஜெ. மதிவேந்தன்


நெறியாளர்:

முனைவர் கோ. பழனி 

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,

தமிழ் இலக்கியத்துறை,

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்,

மெரினா வளாகம், 

சென்னை - 600 005.


புறத்தேர்வாளர்: 

முனைவர் வா.மு.சே. முத்துராமலிங்க ஆண்டவர்

இணைப் பேராசிரியர், 

தமிழ்த்துறை, 

பச்சையப்பன் கல்லூரி,

சென்னை - 600 030.


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்