உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் உலகத் தாய்மொழி நாள்

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் உலகத் தாய்மொழி நாள்- சிறப்பு உரையரங்கம் நிகழ்வு 22.02.2021 திங்கள் அன்று பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு ஜூம் செயலி வழியாக இணைய வழியில் நடைபெறவுள்ளது.   நிகழ்வில் இணைய...பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/2ty2d7t6    இணைப்பு
https://tinyurl.com/25u64t9y    

அனைவரும் இணைக! அருந்தமிழ் பருக..


 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்