மூசாப்பு

 மூசாப்பு : இரண்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்யும் அடைமழையை வானம் மூசாப்பு பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்கிறார்கள்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்