அரூ அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி 2021

அரூ அறிவியல் சிறுகதைப் போட்டி 2021

சிறந்த இரண்டு கதைகளுக்குத் தலா ரூ.10,000 பரிசு மார்ச் 1,2021க்குள் aroomagazine@gmail.com முகவரிக்கு அனுப்பவும்அறிவியல் புனைவு சிறுகதைகள் மட்டுமே போட்டிக்கு ஏற்கப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு -www.aroo.space

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்