வெக்காலித்தல்

 வெக்காலித்தல்

மேகம் சூழ்ந்து மழை பெய்த பின் தெளியும் நீல வானத்தை  வெக்காலித்தல் என்று சொல்கிறார்கள்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்