வாட்டை

வாட்டை

கிராமங்களில் தெருக்களுக்குள் இருக்கும் பாதைகளையும் சிறு சிறு குறுக்கு வழிகளை வாட்டை என்று சொல்கிறார்கள்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்