புரிதல்

“ஒரு எழுத்தாளனோட 20 பக்கப் பேட்டியை வாசிப்பதைவிட அவனுடைய இரண்டு பக்க சிறுகதையை வாசித்தே வாசகனால் அந்த எழுத்தாளனைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்”

                                   - அசோகமித்திரன்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்