மதுரையில் ஒரு இலக்கியாகழ்வு

 மதுரையில் ஒரு இலக்கியாகழ்வு

3 நூல்கள் அறிமுகம்


18.10.2020 மாலை 5 மணி - சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அரங்கம், மதுரை.

நூல்கள்

உமர் பாரூக் எழுதிய ஆதுர சாலை

அதிஷா எழுதிய சர்வைவா

விசாகன் எழுதிய ஆளுமையின் நாயகன்
கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்