தாச்சி

கூட்டு வைத்து கொள்வது அல்லது குழுவாக இருந்துக்கொள்வதற்கு தாச்சி என்று சொல்வார்கள் பெண்கள் இந்த வார்த்தையை அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள். 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்