கெண்டு

வட்டம் போட்டு விளையாடும் கோலிகுண்டு விளையாட்டில் ஒருவர் கோலிகுண்டை வைத்து வட்டத்திலிருக்கும் கோலிகுண்டை அடிக்க வேண்டும் அப்படி அடிக்க பயன்படுத்தும் அந்த ஒரு கோலிகுண்டை மட்டும் கெண்டு என்று சொல்வார்கள்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்