ஏப்ரல் 20,1939எழுத்தாளர்,கவிஞர் என்று பன்முகம் கொண்ட "பிரமிள்" பிறந்த தினம் ஏப்ரல் 20,1939.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்