தேநீர் பதிப்பகத்தின் முத்தான ஐந்து புத்தகங்கள்

வண்ணங்களிலிருந்து வார்த்தைகளுக்கு (விடம்பனம் நாவலுக்கான விமர்சனக் கட்டுரைகள்) தொகுப்பாசிரியர்-நா.கோகிலன் ₹120

வண்ணங்களிலிருந்து வார்த்தைகளுக்கு
பிராந்தியம் (திரை நாவல்) - நாராயணி கண்ணகி ₹55 

பிராந்தியம் (திரை நாவல்)

கனவு விடியும் (கட்டுரைகள்) சீனிவாசன் நடராஜன்- ₹100

கனவு விடியும் (கட்டுரைகள்)

ஒலியின் பிரதிகள் (அமிர்தம் சூர்யா உரைகள்) தொகுப்பாசிரியர் - எஸ்.தேவி கோகிலன் ₹200

ஒலியின் பிரதிகள்

புனைவு (பதிவுகள்) சீனிவாசன் நடராஜன் ₹120

புனைவு


புத்தகம் தேவைக்கு :
தொடர்பு எண் :நா.கோகிலன் +91 90809 09600
கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்