சங்க இலக்கியச் சிறுகதைப் போட்டி

குமுதம் மற்றும் கொன்றை அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்தும்
சங்க இலக்கியச் சிறுகதைப் போட்டி

முதல் பரிசு : 3 இலட்சம்
இரண்டாம் பரிசு : 2 இலட்சம்
மூன்றாம் பரிசு : 1 இலட்சம்

மேலும் 15 சிறுகதைகளுக்கு தலா ரூ 10 ஆயிரம் பரிசாகக் காத்திருக்கின்றன


சங்க இலக்கியச் சிறுகதைப் போட்டி

நன்றி - குமுதம்

கருத்துரையிடுக

2 கருத்துகள்