"சா" நூலிற்கான அறிமுக கூடுகை

தேதி : 09-02-2020 ஞாயிறு
நேரம்: காலை-10 மணி
இடம்: கர்மேல் கிண்டர்கார்டன் பள்ளி ,பெரியார் சிலை அருகில்,திருவண்ணாமலை.

அழைப்பில் மகிழும் : தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றம்.

வாழ்த்துகளுடன் : செங்கனி.காம்வாழ்த்துகளுடன் : செங்கனி.காம்

நன்றி : கு.பாலாஜி

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்