வளர்ப்பு இறால்


வளர்ப்பு இறால்


மனிதனால் உருவாக்கப்படும்  உணவுப்பொருட்களில் சிறிதளவு விஷம் இருக்கும்.

        - கட்டுமாவடி கவி கண்மணி

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்